Home > Blossary: Finance

Category: Business

1 Term

Created by: dnatalia

Number of Blossarys: 60

My Terms
Collected Terms

Balanço financeiro é basicamente um registro formal da atividade financeira de uma empresa ou pessoa ou outra entidade. Interior das demonstrações financeiras consiste de 3 componentes diferentes ou seja, balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa. Demonstrações financeiras devem ser compreensível, relevante, fiável e comparável. Despesas, perdas, patrimônio, rendimentos e ativos relatados estão diretamente relacionadas a posição financeira da organização.

Domain: Financial services; Category: General Finance

Sprawozdanie finansowe jest w zasadzie formalny zapis finansowych działalności firmy lub osoby lub inny podmiot. Sprawozdanie finansowe składa się z 3 różnych komponentów wewnątrz tj. bilans, rachunek zysków i strat i przepływów pieniężnych. Sprawozdanie finansowe powinno być zrozumiałe, odpowiednich, wiarygodnych i porównywalnych. Zgłoszone aktywów, pasywów, kapitału własnego, przychodów i kosztów odnoszą się bezpośrednio do sytuacji finansowej organizacji.

Domain: Financial services; Category: General Finance

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicar  
My other Blossarys

Charlotte Brontë was an English novelist and poet ...

Category: Literature

By: dnatalia

The term pharaoh ultimately was derived from a ...

Category: History

By: dnatalia

Borgia Family, Spanish Borja, descendants of a ...

Category: History

By: dnatalia

Caviar refers to the salted eggs (roe) of the ...

Category: Food

By: dnatalia