Home > Industrie/Domein > Language > Linguistics

Linguistics

The scientific study of human language.

Contributors in Linguistics

Linguistics

overdracht

Language; Linguistics

De invloed van de moedertaal op de tweede taal. Wanneer de structuren van de twee talen lijken, kunnen we positieve overdracht van versoepeling; wanneer de twee talen zijn verschillend in structuren, ...

geldigheid

Language; Linguistics

De mate waarin een test meet wat het is bedoeld om te meten. Er zijn vier soorten van geldigheid, dat wil zeggen inhoudsvaliditeit, construct geldigheid, empirische geldigheid en face validiteit.

interlanguage

Language; Linguistics

Het soort taal gebouwd door tweede of vreemde taal-leerders die zijn nog steeds in het proces van het leren van een taal, dat wil zeggen de taalsysteem tussen de doeltaal en de moedertaal van de ...

toegepaste taalkunde

Language; Linguistics

Toepassingen van de taalkunde aan de studie van de tweede en buitenlandse taal leren en onderwijzen, en andere gebieden zoals vertaling, het compileren van woordenboeken enz.

communicatieve competentie

Language; Linguistics

Zoals gedefinieerd door Hymes, de kennis en het vermogen die betrokken zijn bij het zetten van taal aan communicatieve gebruik.

syllabus

Language; Linguistics

De planning uiteraard van instructie. Is een beschrijving van de inhoud van cousr, procedures onderwijzen en leren van ervaringen.

ontwerpfunctie

Language; Linguistics

Functies waaraan een menselijke taal, zoals willekeur, dualiteit, creativiteit, verplaatsing, culturele transmissie enz.

Featured blossaries

Richest Women in the U.S

Categorie: Business   1 4 Terms

Argentina National Football Team 2014

Categorie: Sports   2 23 Terms