Home > Industrie/Domein > Legal services > Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

Contributors in Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

verklaring

Legal services; Legal aid (criminal)

verklaring-soort van aangifte, genomen onder ede, kunnen vriendelijk van beëdigde verklaring

beëdigde verklaring

Legal services; Legal aid (criminal)

Een schriftelijke verklaring van een getuige, de eiser of de verweerder onder ede.

verdachte

Legal services; Legal aid (criminal)

beschuldigde-een persoon die in rekening is gebracht van het plegen van een strafbaar feit, kunnen een onrechtmatige daad of criminaliteit

ontvangstbevestiging van de betekening

Legal services; Legal aid (criminal)

Het formulier moet worden geretourneerd door de verweerder ontvangst van het gedinginleidende stuk te bevestigen.

verdagen

Legal services; Legal aid (criminal)

De behandeling van een zaak tijdelijk opschorten.

tegeneis

Legal services; Legal aid (criminal)

Wanneer een verweerder besluit tot uitgifte van een vordering tegen de eiser. Afgifte van tegenvorderingen meestal wordt geleverd met een aangesloten griffierechten.

misdrijf

Legal services; Legal aid (criminal)

Een strafbaar feit die alleen kan worden geprobeerd in de Crown Court (UK).

Featured blossaries

Flowers

Categorie: Other   1 20 Terms

Top 10 Best Nightclubs In Beijing

Categorie: Entertainment   1 10 Terms