Home > Industrie/Domein > Banking > Investment banking

Investment banking

Of or relating to the business of underwriting, or acting as the client's agent, in the issuance of securities in order to assist an individual, commercial enterprise, corporation or government instution ro raise capital.

Contributors in Investment banking

Investment banking

closed-end Investeringsfonds

Banking; Investment banking

Een closed-end fonds is een Investeringsfonds die een vast aantal aandelen in een actief beheerde portefeuille van effecten uitgeeft. De aandelen worden verhandeld op de markt net als voorraden, maar ...

lijfrente

Banking; Investment banking

Een annuïteit is een reeks vaste-bedrag betalingen op gezette tijden betaald over de opgegeven periode van de annuïteit. Meeste lijfrentes worden gekocht door een verzekeringsmaatschappij.

Basel II

Banking; Investment banking

Herziene versie van de richtsnoeren opgesteld door het Bazelcomité voor het bankentoezicht die betrekking hebben op risicobeheer, de bevoegdheden van de controleorganen te monitor risicobeheer en het ...

Bank voor internationale betalingen

Banking; Investment banking

Afgekort: BIS. Internationale financiële instelling gevestigd in Basel. De BIS bevordert de samenwerking tussen centrale banken alsook pleiten voor de standaardisatie van bancaire regelgeving door ...

Bank van Japan

Banking; Investment banking

Afgekort: BoJ. Japans centralebank.

Asset-backed security

Banking; Investment banking

Afgekort: ABS. Bond-achtig instrument gesteund door een pool van financiële vorderingen zoals hypotheken of credit-card vorderingen, waarmee de opdrachtgever om geld te verhogen door leningen tegen ...

stock exchange system

Banking; Investment banking

Centrale geautomatiseerde systeem gebruikt door een stock exchange (b.v. de SWX Swiss Exchange) in die de diverse toepassingen (bijvoorbeeld orderportefeuilles, matches) worden uitgevoerd. De stock ...

Featured blossaries

Ukrainian judicial system

Categorie: Law   1 21 Terms

10 Bizarre ways Dreams and Reality Intersect

Categorie: Science   1 1 Terms