Home > Industrie/Domein > Sports

Sports

Of or pertaining to any organized, competitive, entertaining, and skillful activity or game requiring commitment, strategy, and fair play, in which a winner can be defined by objective means within a specified set of rules.

0Categories 218770Terms

Add a new term

Contributors in Sports

Sports >

vaste of overhead ingangen

Economy; Economics

Ingangen die niet afhankelijk van de hoeveelheid uitvoer, ten minste op de korte termijn veranderen.

stroom statistieken

Economy; Economics

Metingen van een bepaalde hoeveelheid per periode van tijd, zoals het BBP, die uitvoer per jaar meet.

ophthalmoplegia

Health care; Optometry

Oog spier verlamming. Oorzaken zijn beroerte, multiple sclerose, een tumor, schildklier ziekte, migraine en Progressieve supranucleaire palsies. Symptomen beperkt eye movement, ...

intraoculaire druk (IOP)

Health care; Optometry

Oogdruk, zoals bepaald door de hoeveelheid aqueous humor te vullen. Hoge IOP (oculaire hypertensie) kunnen een teken van glaucoom.

winsten uit de handel

Economy; Economics

De voordelen die geniet van elke kant van een handel.

BBP per hoofd

Economy; Economics

De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten in de economie gedeeld door de bevolking.

algemene evenwicht analyse

Economy; Economics

Een gelijktijdige analyse van alle kapitaal, product en arbeidsmarkten in de gehele economie.

Sub-categories