Home > Industrie/Domein > People

People

Relating to public figures or personalities, celebrities or otherwise, who have made significant progress in their particular professional field, or who have helped or influenced wider society to an outstanding degree.

0Categories 105400Terms

Add a new term

Contributors in People

People >

BBP-deflator

Economy; Economics

Een systeem in welke regering activiteit vindt plaats op verschillende niveaus--nationale, staat, county, stad, en anderen.

speltheorie

Economy; Economics

De studie van hoe mensen zich in strategische situaties gedragen.

Giffen-goed

Economy; Economics

Een goed waarvoor een stijging van de prijs de hoeveelheid verhoogt eiste.

bruto binnenlands product (BBP)

Economy; Economics

De marktwaarde van alle definitieve goederen en diensten binnen een land geproduceerd in een bepaalde periode van tijd.

bruto nationaal product (BNP)

Economy; Economics

De marktwaarde van alle definitieve geproduceerde goederen en diensten door permanente inwoners van een natie binnen een bepaalde periode van tijd.

systeem van vaste wisselkoersen

Economy; Economics

Een wisselkoerssysteem waarin de waarde van elke valuta ten opzichte van andere valuta's is vastgesteld.

systeem van flexibele wisselkoersen

Economy; Economics

Een systeem waarbij wisselkoersen worden bepaald door de markt troepen, de wet van vraag en aanbod, zonder inmenging van de regering.

Sub-categories