Home > Industrie/Domein > Banking

Banking

The business of a banker, banking involves an establishment for the loaning, holding, exchanging, or issuing of money. Also deals with the transmission of funds and the extensions of credit.

0Categories 38442Terms

Add a new term

Contributors in Banking

Banking >

BBP-deflator

Economy; Economics

Een systeem in welke regering activiteit vindt plaats op verschillende niveaus--nationale, staat, county, stad, en anderen.

speltheorie

Economy; Economics

De studie van hoe mensen zich in strategische situaties gedragen.

Giffen-goed

Economy; Economics

Een goed waarvoor een stijging van de prijs de hoeveelheid verhoogt eiste.

bruto binnenlands product (BBP)

Economy; Economics

De marktwaarde van alle definitieve goederen en diensten binnen een land geproduceerd in een bepaalde periode van tijd.

bruto nationaal product (BNP)

Economy; Economics

De marktwaarde van alle definitieve geproduceerde goederen en diensten door permanente inwoners van een natie binnen een bepaalde periode van tijd.

systeem van vaste wisselkoersen

Economy; Economics

Een wisselkoerssysteem waarin de waarde van elke valuta ten opzichte van andere valuta's is vastgesteld.

systeem van flexibele wisselkoersen

Economy; Economics

Een systeem waarbij wisselkoersen worden bepaald door de markt troepen, de wet van vraag en aanbod, zonder inmenging van de regering.

Sub-categories